12 stycznia, godz. 19.00
Prowadzenie: Prof. Małgorzata Lelonek, Prof. Maciej Krzakowski
19:00-19:05
Kardioonkologia – spojrzenie kardiologa
Małgorzata Lelonek (Łódź)
19:05-19:10
Kardioonkologia – spojrzenie onkologa
Maciej Krzakowski (Warszawa)
19:10-19:25
Onkologia kliniczna w pigułce
Piotr Potemski (Łódź)
19:25-19:40
Nowa definicja kardiotoksyczności według International Cardio-Oncology Society
Sebastian Szmit (Warszawa)
19:40-19:55
Powikłania kardiologiczne radioterapii onkologicznej
Mateusz Tajstra (Zabrze)
19:55-20:05
Przypadek kliniczny
Alicja Olszewska
20:05-20:15
Przypadek kliniczny
Maciej Dyrbuś
20:15-20:30
Dyskusja